Auto

Prostředky bazénové chemie se užívají tam, kde se neuplatní samočisticí schopnost

Úprava vody v bazénech se dnes provádí mnoha speciálními přípravky buď na bázi chlóru anebo tzv. bezchlorové chemie. Většina mikroorganismů je tímto způsobem zlikvidována, ale největší úskalí spočívá obvykle v tvorbě řas. Způsobují buď zákal anebo se usazují na dně a na stěnách nádrže a vytváří nepravidelné skvrny různých barev od zelené až po hnědou a načernalou.

venkovní bazén

Vodní řasy jsou nejčastějším problémem v bazénech

Voda je životodárné médium a lidé si tuto skutečnost často neuvědomují. Kolem nás se vyskytuje mnoho různých živočichů, rostlin a dalších životních forem, a jestliže se někde objeví vodní zdroj, využívají jej jako přirozené prostředí k životu a rozmnožování.
Většina vodních zdrojů v přírodě má ovšem tzv. samočisticí schopnost, ta je naprosto dokonalá např. v řekách nebo v mořích a oceánech. Pochopitelně máme na mysli organické nečistoty, nikoli člověkem způsobené průmyslové znečištění. I ve stojatých vodách, které mají přirozený přítok a odtok (rybníky a jezera) tento proces spolehlivě funguje.

bazén

Jiná situace vzniká v umělých nádržích – v bazénech. Existují sice mnohé projekty, kde jsou nádrže částečně osázeny vodními rostlinami a planktonem a kde k samočisticímu procesu dochází, pro malé domácí bazény a vířivky je však toto řešení problematické.
Mikroskopické spory řas se šíří vzduchem, většinou s částicemi prachu a vodní páry nebo kapek pomocí dešťových srážek a větru. Jestliže proniknou až do bazénu, k jejich likvidaci se používá bazénová chemie chlorito.cz– algicid, případně chlor šok. Odumřelé vrstvy organismů se pak uvolní do vody, některé se zachytí ve filtraci, ale mnohé mikročástice zůstanou ve formě zákalu uvnitř bazénu. Těch se lze zbavit pomocí tzv. vločkovače, který sloučí nečistoty do větších celků a ty se pak snadno odstraní vysavačem, nebo se zachytí ve filtrační patroně.